Η οικογενειακή επιχείρηση “ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΗ” ξεκίνησε το 1995, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο των μετακομίσεων. Η φιλοσοφία της επιχείρησής μας εστιάζεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, βασιζόμενη στις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις των μελών της οικογένειας στον τομέα των ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών και επιπλοποιίας. Η επιχείρηση ξεκίνησε με την εργασία των τεσσάρων μελών της οικογένειας Κοζή και στην συνέχεια προστέθηκε υπαλληλικό προσωπικό που εκπαιδεύτηκε κατάλληλα, έτσι ώστε να πληροί τις υψηλές προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Η έδρα της επιχείρησής μας βρίσκεται στην οδό Αλέξανδρου Παπαναστασίου 286 στη Νέα Φορτέτσα Ηρακλείου, σε ιδιόκτητο ανακαινισμένο γραφείο με γραμματειακή υποστήριξη και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και πλησίον αυτής σε επίσης ιδιόκτητο προστατευμένο χώρο 1,5 στρεμ. βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων και μηχανημάτων της επιχείρησης. Με την ανάπτυξη της επιχείρησης στην πορεία του χρόνου, δημιουργήθηκε η ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών μας και σε άλλους τομείς σχετιζόμενους με την μετακόμιση, έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το φάσμα των συναφών εργασιών, όπως των ειδικών ανυψωτικών εργασιών για ιδιαίτερα βαριά αντικείμενα (πιάνα, χρηματοκιβώτια, ενυδρεία), της διάθεσης καλαθοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, της αποθήκευσης οικοσκευών, των εργασιών ανακαίνισης κτιρίων και διαμερισμάτων. Επίσης δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της ενοικίασης και πώλησης ανυψωτικών μηχανημάτων , ηλεκτρικών και αυτοκινούμενων, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αρθρωτών και τηλεσκοπικών για την εκτέλεση εργασιών όλων των επαγγελμάτων. Η επιχείρησή μας παρακολουθεί συνεχώς τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της και τις εξελίξεις στο χώρο των μεταφορών και της τεχνολογίας και πρωτοπορεί πάντα προσφέροντας ότι καλύτερο υπάρχει στο χώρο της μετακόμισης.